การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน
การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ชื่อเรื่อง :
การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปวโรจน์ นรนาถตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
มนตรี ไชยชาติ, ปุณณวิทย์ แก้วมูล , อัญญานี แย้มรุ่งเรือง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปวโรจน์ นรนาถตระกูล. 2557. การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

ปวโรจน์ นรนาถตระกูล. (2557) การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ปวโรจน์ นรนาถตระกูล. การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2557. Print.

ปวโรจน์ นรนาถตระกูล. (2557) การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 35
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0