สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554
สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554
ชื่อเรื่อง :
สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุดม เครือเนียม
ผู้แต่งร่วม :
นันทพล สุขสาราญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุดม เครือเนียม. 2558. สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

อุดม เครือเนียม. (2558) สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

อุดม เครือเนียม. สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2558. Print.

อุดม เครือเนียม. (2558) สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 69
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 61
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0