องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย
องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย
ชื่อเรื่อง :
องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมา รักแผน
ผู้แต่งร่วม :
เอกรัฐ วงษ์เขียว
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุมา รักแผน. 2557. องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

สุมา รักแผน. (2557) องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

สุมา รักแผน. องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2557. Print.

สุมา รักแผน. (2557) องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0