การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา
การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มลิวัลย์ ผิวคราม
ผู้แต่งร่วม :
เสนีย์ นิลทจันทร์, วีระยุทธ สุวรรณศิริ, ธีรพจน์ สินธพานนท์, พิชัย ผิวคราม
Creative Commons : CC

Attribution
อนุญาตให้เผยแพร่

มลิวัลย์ ผิวคราม. 2556. การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา. ชุมพร:สถาบันการพลศึกษา;

มลิวัลย์ ผิวคราม. (2556) การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา. สถาบันการพลศึกษา:ชุมพร.

มลิวัลย์ ผิวคราม. การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา. ชุมพร:สถาบันการพลศึกษา, 2556. Print.

มลิวัลย์ ผิวคราม. (2556) การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา. สถาบันการพลศึกษา:ชุมพร.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 99
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 97
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0