องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น
ผู้แต่งร่วม :
เอกรัฐ วงษ์เขียว, ทิราภรณ์ โยธะคง, พิธเนตร์ อุทัศน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น. 2557. องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น. (2557) องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น. องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2557. Print.

วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น. (2557) องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0