โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา
ชื่อเรื่อง :
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กัลยา วรรณคำลือ
ผู้แต่งร่วม :
อุมาภรณ์ คงอุไร, จตุรงค์ เหมรา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กัลยา วรรณคำลือ. 2556. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา;

กัลยา วรรณคำลือ. (2556) โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

กัลยา วรรณคำลือ. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา, 2556. Print.

กัลยา วรรณคำลือ. (2556) โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 124
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 89
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0