ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปธานศาสน จับจิตร
ผู้แต่งร่วม :
กฤษณะ อรุณโชติ, จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปธานศาสน จับจิตร. 2555. ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา;

ปธานศาสน จับจิตร. (2555) ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

ปธานศาสน จับจิตร. ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา, 2555. Print.

ปธานศาสน จับจิตร. (2555) ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0