ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก
ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ
ผู้แต่งร่วม :
อรอนงค์ บัวดา
Creative Commons : CC

Attribution

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ. 2559. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน;

ลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ. (2559) ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

ลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน, 2559. Print.

ลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ. (2559) ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 17
Full-Text :
 220
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 55
วิชาการ :
 172
สังคม/ชุมชน :
 10
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0