เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ: การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ
เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ: การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ
ชื่อเรื่อง :
เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ: การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. 2552. เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ: การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. (2552) เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ: การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ: การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552. Print.

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. (2552) เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ: การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0