ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง :
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
สราวุธ ศรีวัฒนวรัญญู, สิริพร ลือชัยชัยกุล , สุขศรี สัมภวะผล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. 2559. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. (2559) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2559. Print.

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. (2559) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0