การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
ชื่อเรื่อง :
การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประสงค์ เกษราธิคุณ
ผู้แต่งร่วม :
อุดร ยังช่วย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประสงค์ เกษราธิคุณ. 2553. การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

ประสงค์ เกษราธิคุณ. (2553) การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

ประสงค์ เกษราธิคุณ. การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553. Print.

ประสงค์ เกษราธิคุณ. (2553) การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0