วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง
ชื่อเรื่อง :
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธิติยา สารพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธิติยา สารพัฒน์. 2556. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

ธิติยา สารพัฒน์. (2556) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

ธิติยา สารพัฒน์. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2556. Print.

ธิติยา สารพัฒน์. (2556) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 58
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 41
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 2