พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง
พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง
ชื่อเรื่อง :
พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกตมาตุ ดวงมณี
ผู้แต่งร่วม :
อุษา รัตนพรรณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกตมาตุ ดวงมณี. 2558. พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง. สงขลา:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์;

เกตมาตุ ดวงมณี. (2558) พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:สงขลา.

เกตมาตุ ดวงมณี. พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง. สงขลา:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.

เกตมาตุ ดวงมณี. (2558) พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 198
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 80
วิชาการ :
 125
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS