ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล
ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จงจิตร์ หิรัญลาภ
ผู้แต่งร่วม :
ชลิต แก้วจินดา, โจเซฟ เคดารี, วรกมล บุณยโยธิน, ธนญา โสภาพรอมร, บุญยรัตน์ โชรัมย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จงจิตร์ หิรัญลาภ. 2553. ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร;

จงจิตร์ หิรัญลาภ. (2553) ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร:กรุงเทพฯ.

จงจิตร์ หิรัญลาภ. ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร, 2553. Print.

จงจิตร์ หิรัญลาภ. (2553) ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0