วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น
วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น
ชื่อเรื่อง :
วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภัทรา กิณเรศ
ผู้แต่งร่วม :
โสพล ทองรักทอง, นิพัฒน์ คงจินดามุนี, วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์, สุริยะ คงศิลป์, กฤษดา สังข์สิงห์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภัทรา กิณเรศ. 2559. วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

ภัทรา กิณเรศ. (2559) วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

ภัทรา กิณเรศ. วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2559. Print.

ภัทรา กิณเรศ. (2559) วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0