การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปทัญทิญา สิงห์คราม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปทัญทิญา สิงห์คราม. 2559. การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี:สถาบันการพลศึกษา;

ปทัญทิญา สิงห์คราม. (2559) การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. สถาบันการพลศึกษา:ชลบุรี.

ปทัญทิญา สิงห์คราม. การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี:สถาบันการพลศึกษา, 2559. Print.

ปทัญทิญา สิงห์คราม. (2559) การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. สถาบันการพลศึกษา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 36
Full-Text :
 1743
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 344
วิชาการ :
 1123
สังคม/ชุมชน :
 312
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0