การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไชยวัฒน์ ไชยสุต
ผู้แต่งร่วม :
วิวัฒน์ หวังเจริญ, นริศรา ไล้เลิศ, ศศิธร ศิริลุน, นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, มานี แซ่ลี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. 2558. การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. (2558) การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. Print.

ไชยวัฒน์ ไชยสุต. (2558) การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 56
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 20
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0