ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด
ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
ทิพา ต่อสกุลแก้ว
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์. 2556. ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด. , มหาวิทยาลัยมหิดล;

เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์. (2556) ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์. ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.

เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์. (2556) ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 42
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 26
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0