การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
ผู้แต่งร่วม :
อภินันท์ ธรรมเสนา, รัตติกาล เจนจัด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม. 2559. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต;

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม. (2559) การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่. มหาวิทยาลัยรังสิต:ปทุมธานี.

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559. Print.

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม. (2559) การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่. มหาวิทยาลัยรังสิต:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0