เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน
เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน
ชื่อเรื่อง :
เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. 2560. เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. (2560) เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. Print.

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. (2560) เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 90
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 27
วิชาการ :
 61
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 5