ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด
ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุษา อ้นทอง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุษา อ้นทอง. 2553. ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

อุษา อ้นทอง. (2553) ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

อุษา อ้นทอง. ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553. Print.

อุษา อ้นทอง. (2553) ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 30
Full-Text :
 48
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 45
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 9
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 6