ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี
ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่อง :
ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ผู้แต่งร่วม :
กฤษณา จันทร์แก้ว, กัญญารัตน์ สุนทรา, อัญชลี คมปฏิภาณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ. 2560. ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ. (2560) ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ. ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2560. Print.

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ. (2560) ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0