เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ
เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ
ชื่อเรื่อง :
เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. 2560. เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. (2560) เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560. Print.

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า. (2560) เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 35
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1