โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก
โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ชื่อเรื่อง :
โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

. ม.ป.ป. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว;

. (ม.ป.ป.) โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว, ม.ป.ป. Print.

. (ม.ป.ป.) โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 31
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 22
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0