วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว
ชื่อเรื่อง :
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

. ม.ป.ป. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว;

. (ม.ป.ป.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว, ม.ป.ป. Print.

. (ม.ป.ป.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0