การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด
การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์. 2554. การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี;

สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์. (2554) การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์. การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2554. Print.

สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์. (2554) การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 57
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 34
สังคม/ชุมชน :
 15
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0