การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม
การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม
ชื่อเรื่อง :
การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิชญณา เจือมณี
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิชญณา เจือมณี. 2554. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี;

พิชญณา เจือมณี. (2554) การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

พิชญณา เจือมณี. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2554. Print.

พิชญณา เจือมณี. (2554) การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 69
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 30
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0