ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด
ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พีรยา โชติถนอม
ผู้แต่งร่วม :
มังกร ศรีสะอาด, อนุชิตา มุ่งงาม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พีรยา โชติถนอม. 2554. ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม;

พีรยา โชติถนอม. (2554) ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

พีรยา โชติถนอม. ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554. Print.

พีรยา โชติถนอม. (2554) ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 17
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0