การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรศักดิ์ นาคนาคา
ผู้แต่งร่วม :
กฤษณะ อรุณโชติ , จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ, ปธานศาสน จับจิตร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุรศักดิ์ นาคนาคา. 2555. การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ;

สุรศักดิ์ นาคนาคา. (2555) การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ:กรุงเทพฯ.

สุรศักดิ์ นาคนาคา. การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ, 2555. Print.

สุรศักดิ์ นาคนาคา. (2555) การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0