ความสัมพันธ์ของฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อการสร้างฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์
ความสัมพันธ์ของฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อการสร้างฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ของฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อการสร้างฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา ภู่เจริญ
ผู้แต่งร่วม :
ศิริเนตร ขุนทอง , อรวรรณ หลายประดิษฐ์ , ทิมาพร พันเรือง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จริยา ภู่เจริญ. 2558. ความสัมพันธ์ของฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อการสร้างฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ;

จริยา ภู่เจริญ. (2558) ความสัมพันธ์ของฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อการสร้างฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ:สมุทรสาคร.

จริยา ภู่เจริญ. ความสัมพันธ์ของฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อการสร้างฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, 2558. Print.

จริยา ภู่เจริญ. (2558) ความสัมพันธ์ของฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อการสร้างฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ:สมุทรสาคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0