แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน
แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วุฒิศิลป์ ตังวีระสิงห์
ผู้แต่งร่วม :
สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วุฒิศิลป์ ตังวีระสิงห์. 2561. แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

วุฒิศิลป์ ตังวีระสิงห์. (2561) แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

วุฒิศิลป์ ตังวีระสิงห์. แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2561.

วุฒิศิลป์ ตังวีระสิงห์. (2561) แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 22
Full-Text :
 1042
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 260
วิชาการ :
 804
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS