ลำดับนิวคลีโอไทด์ซํ้าๆ ณ บริเวณปลาย ๕ ไพรม์ และ ๓ ไพรม์ ควบคุมการทำงานของยีนผ่าน กระบวนการเมธิลเลชั่นในโรคมะเร็ง
ลำดับนิวคลีโอไทด์ซํ้าๆ ณ บริเวณปลาย ๕ ไพรม์ และ ๓ ไพรม์ ควบคุมการทำงานของยีนผ่าน กระบวนการเมธิลเลชั่นในโรคมะเร็ง
ชื่อเรื่อง :
ลำดับนิวคลีโอไทด์ซํ้าๆ ณ บริเวณปลาย ๕ ไพรม์ และ ๓ ไพรม์ ควบคุมการทำงานของยีนผ่าน กระบวนการเมธิลเลชั่นในโรคมะเร็ง
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ. 2555. ลำดับนิวคลีโอไทด์ซํ้าๆ ณ บริเวณปลาย ๕ ไพรม์ และ ๓ ไพรม์ ควบคุมการทำงานของยีนผ่าน กระบวนการเมธิลเลชั่นในโรคมะเร็ง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ. (2555) ลำดับนิวคลีโอไทด์ซํ้าๆ ณ บริเวณปลาย ๕ ไพรม์ และ ๓ ไพรม์ ควบคุมการทำงานของยีนผ่าน กระบวนการเมธิลเลชั่นในโรคมะเร็ง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ. ลำดับนิวคลีโอไทด์ซํ้าๆ ณ บริเวณปลาย ๕ ไพรม์ และ ๓ ไพรม์ ควบคุมการทำงานของยีนผ่าน กระบวนการเมธิลเลชั่นในโรคมะเร็ง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.

ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ. (2555) ลำดับนิวคลีโอไทด์ซํ้าๆ ณ บริเวณปลาย ๕ ไพรม์ และ ๓ ไพรม์ ควบคุมการทำงานของยีนผ่าน กระบวนการเมธิลเลชั่นในโรคมะเร็ง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0