การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่
การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่
ชื่อเรื่อง :
การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่
ปี :
[2525]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วาสนา ผลารักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วาสนา ผลารักษ์. [2525]. การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วาสนา ผลารักษ์. ([2525]) การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วาสนา ผลารักษ์. การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2525]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วาสนา ผลารักษ์. ([2525]) การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0