ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์
ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์
ชื่อเรื่อง :
ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธิดารัตน์ บุญมาศ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธิดารัตน์ บุญมาศ. 2557. ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ธิดารัตน์ บุญมาศ. (2557) ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ธิดารัตน์ บุญมาศ. ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.

ธิดารัตน์ บุญมาศ. (2557) ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0