ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนม ยู เอช ที
ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนม ยู เอช ที
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนม ยู เอช ที
ปี :
2526
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิตตราภรณ์ สิริพิพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

จิตตราภรณ์ สิริพิพัฒน์. 2526. ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนม ยู เอช ที. ภาควิชาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จิตตราภรณ์ สิริพิพัฒน์. (2526) ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนม ยู เอช ที . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จิตตราภรณ์ สิริพิพัฒน์. ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนม ยู เอช ที. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

จิตตราภรณ์ สิริพิพัฒน์. (2526) ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนม ยู เอช ที . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS