ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2522
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แสวง รวยสูงเนิน
ผู้แต่งร่วม :
-

แสวง รวยสูงเนิน. 2522. ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

แสวง รวยสูงเนิน. (2522) ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

แสวง รวยสูงเนิน. ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2522. Print.

แสวง รวยสูงเนิน. (2522) ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS