การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1
ปี :
[25--]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วัลภา อนันตศานต์
ผู้แต่งร่วม :
เล็ก นพดลรัตนกุล

วัลภา อนันตศานต์,เล็ก นพดลรัตนกุล. [25--]. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

วัลภา อนันตศานต์,เล็ก นพดลรัตนกุล. ([25--]) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

วัลภา อนันตศานต์,เล็ก นพดลรัตนกุล. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25--]. Print.

วัลภา อนันตศานต์,เล็ก นพดลรัตนกุล. ([25--]) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0