ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุพาดา สิริกุตตา
ผู้แต่งร่วม :
ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุพาดา สิริกุตตา. 2557. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

สุพาดา สิริกุตตา. (2557) ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

สุพาดา สิริกุตตา. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. Print.

สุพาดา สิริกุตตา. (2557) ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0