โครงการจัดตั้งสุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
โครงการจัดตั้งสุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
ชื่อเรื่อง :
โครงการจัดตั้งสุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สราทิพย์ หาสุนทรี
ผู้แต่งร่วม :
สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สราทิพย์ หาสุนทรี. 2559. โครงการจัดตั้งสุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่. , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ;

สราทิพย์ หาสุนทรี. (2559) โครงการจัดตั้งสุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ . มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ปทุมธานี.

สราทิพย์ หาสุนทรี. โครงการจัดตั้งสุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559.

สราทิพย์ หาสุนทรี. (2559) โครงการจัดตั้งสุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ . มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0