ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย
ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรชาติ โชครัศมีดาว
ผู้แต่งร่วม :
ยศ อมรกิจวิกัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วรชาติ โชครัศมีดาว. 2561. ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

วรชาติ โชครัศมีดาว. (2561) ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

วรชาติ โชครัศมีดาว. ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561.

วรชาติ โชครัศมีดาว. (2561) ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 55
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 32
สังคม/ชุมชน :
 13
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0