โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน
โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน
ชื่อเรื่อง :
โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรชนก อ่าพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
โมไนยพล รณเวช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรชนก อ่าพันธุ์. 2558. โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

พรชนก อ่าพันธุ์. (2558) โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ปทุมธานี.

พรชนก อ่าพันธุ์. โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.

พรชนก อ่าพันธุ์. (2558) โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0