การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง :
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เอกชัย ประเสริฐวงษ์
ผู้แต่งร่วม :
วศิณ ชูประยูร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เอกชัย ประเสริฐวงษ์. 2561. การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

เอกชัย ประเสริฐวงษ์. (2561) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกชัย ประเสริฐวงษ์. การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561.

เอกชัย ประเสริฐวงษ์. (2561) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 62
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 58
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0