การระบุตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลือง
การระบุตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลือง
ชื่อเรื่อง :
การระบุตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลือง
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วราลักษณ์ เกษตรานันท์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วราลักษณ์ เกษตรานันท์. 2559. การระบุตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลือง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วราลักษณ์ เกษตรานันท์. (2559) การระบุตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลือง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วราลักษณ์ เกษตรานันท์. การระบุตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลือง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.

วราลักษณ์ เกษตรานันท์. (2559) การระบุตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลือง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0