โครงการการศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรม
โครงการการศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
โครงการการศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรม
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์. 2559. โครงการการศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรม. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์. (2559) โครงการการศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ปทุมธานี.

ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์. โครงการการศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรม. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.

ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์. (2559) โครงการการศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมประเทศไทยและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0