มายเพ็ทโซไซตี้:แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง
มายเพ็ทโซไซตี้:แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง
ชื่อเรื่อง :
มายเพ็ทโซไซตี้:แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ลลิตา จริตทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลลิตา จริตทรัพย์. 2560. มายเพ็ทโซไซตี้:แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ลลิตา จริตทรัพย์. (2560) มายเพ็ทโซไซตี้:แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ลลิตา จริตทรัพย์. มายเพ็ทโซไซตี้:แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560.

ลลิตา จริตทรัพย์. (2560) มายเพ็ทโซไซตี้:แอปพลิเคชันสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 79
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 78
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0