รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
Xiaoyu Luo
ผู้แต่งร่วม :
สุวพร เซ็มเฮง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

Xiaoyu Luo. 2562. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

Xiaoyu Luo. (2562) รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

Xiaoyu Luo. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2562.

Xiaoyu Luo. (2562) รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 130
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 55
วิชาการ :
 75
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0