แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
ตระกูล จิตวัฒนากร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ. 2560. แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ. (2560) แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ. แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2560.

พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ. (2560) แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1303
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 124
วิชาการ :
 1179
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0