กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์. 2556. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์. (2556) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print.

ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์. (2556) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 215
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 61
วิชาการ :
 159
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0