การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลี
การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลี
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิตมนัส นิกาจิ๊
ผู้แต่งร่วม :
ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิตมนัส นิกาจิ๊. 2559. การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลี. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

จิตมนัส นิกาจิ๊. (2559) การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลี . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/นครราชสีมา.

จิตมนัส นิกาจิ๊. การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลี. . นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559.

จิตมนัส นิกาจิ๊. (2559) การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลี . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0