การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มผลผลิตของโรงงานกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย
การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มผลผลิตของโรงงานกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มผลผลิตของโรงงานกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษฎา โสภา
ผู้แต่งร่วม :
พิทักษ์ ศิริวงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กฤษฎา โสภา. 2558. การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มผลผลิตของโรงงานกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

กฤษฎา โสภา. (2558) การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มผลผลิตของโรงงานกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

กฤษฎา โสภา. การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มผลผลิตของโรงงานกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.

กฤษฎา โสภา. (2558) การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มผลผลิตของโรงงานกะทิสำเร็จรูปในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 40
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0